Tilbake til forsida

 

 

Russland og Kina skal gjennomføre felles militærøvelser
både på land og til sjøs i løpet av 2014. Begge land er
medlemmer av den eurasiatiske sikkerhetsorganisasjonen
Shanghai Cooperation Organization.

 

Hektisk møtevirksomhet 


Presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping under møtet i Sotsji.

 

Av Jan Herdal
Publisert 31. mars 2014

Russlands og Kinas ledere skal ifølge RIA-Novosti ha 5 møter i løpet av 2014. Det første ble holdt i Sotsji rett før OL. Der ble de to enige om å droppe dollaren som mellomledd i sin samhandel, og gå over til direkte handel i rubel og yuan.

Den årlige samhandelen beløper seg for tida til 450 mrd. kroner, og vil ifølge president Putin runde 600 mrd. kroner i løpet av noen år. Etter møtet i Sotsji priste han de bilaterale bånd mellom de to land, som blir stadig bedre. De omfatter også samarbeid på det sikkerhetspolitiske og militære plan. Putin har planer om to turer til Beijing i løpet av året.

I desember i fjor ratifiserte Russland en ny avtale om å selge 31 millioner tonn olje årlig i Kina. Med dette er Russlands oljeeksport i ferd med å dreie langsomt fra vest mot øst. Rosneft og Kinas statlige oljeselskap CNPC har inngått avtale om felles utvikling av tre offshorefelt i Barentshavet og åtte oljefelt i Øst-Sibir.

Samtidig melder Ria-Novosti at Gazprom innen to måneder kan ha inngått en ny gassavtale i multimilliardstørrelsen med Kina. Krangelen med EU er ventet å påskynde russiske planer om å eksportere inntil 60 mrd. kubikkmeter gass årlig til Kina. Partene har diskutert prisspørsmålet i årevis, men nå er det antatt at en avtale vil bli undertegnet når Putin besøker Beijing i mai.

Russland og Kina skal gjennomføre felles militærøvelser både på land og til sjøs i løpet av 2014. Begge land er medlemmer av den eurasiatiske sikkerhetsorganisasjonen Shanghai Cooperation Organization.

Russland, allerede verdens største oljeprodusent, planlegger ifølge energidepartementet å øke oljeproduksjonen med 0,3 prosent i år til 525 millioner tonn, og gassproduksjonen med 4,8 prosent til 700 milliarder kubikkmeter. Norsk gassproduksjon var i 2013 til sammenlikning på 107 mrd. kubikkmeter. Den lave veksten i oljeproduksjonen betyr at den neppe vil holde tritt med økningen i innenlandsk forbruk. Det blir mindre netto eksport.