Tilbake til forsida

 

 

Apec: Russland og
Kina inngikk i alt 17
strategisk viktige avtaler.

 

Putin 2 - Obama 0


Ikke en eneste gang våget de vestlige land å ta opp Ukraina på selve G20-toppmøtet i Brisbane.

 

Av Manlio Dinucci
Publisert på oljekrisa.no 21. november 2014

Vestens fiasko på G20-møtet i Brisbane er blitt skjult fra befolkningen i Europa og USA gjennom en propagandaoffensiv som har framstilt det som om Putin ble refset for sin Ukraina-politikk.

Ukraina ble ikke nevnt i det hele tatt på toppmøtet. Propagandaen framstilte aggressive uttalelser fra vestlige ledere på sidelinja som om de kom fra selve G20-møtet. Bildet som ble skapt var at Putin ble trengt opp i et hjørne av Obama både på Apec-møtet i Beijing og på G20-møtet i Brisbane, og tvunget til å forlate Brisbane for tidlig. Det var nøyaktig det motsatte som skjedde.

På Apec-møtet i Beijing undertegnet Obama en avtale med Kina som er mer tåkete enn "historisk" og som har som mål å redusere utslippet av drivhusgasser innen 2030. Når det gjelder Russland og Kina, inngikk de to i alt 17 operative avtaler av strategisk betydning.

Den viktigste er at Russland i en 30-årsperiode skal forsyne Kina med 30-40 mrd. kubikkmeter naturgass gjennom en energikorridor fra det vestlige Sibir til det nordvestlige Kina. Når den står ferdig, vil den gjøre Kina til Russlands største gasskunde.

Det ble inngått avtaler om andre felles energiprosjekter i Arkangelsk-regionen og i de fjerne østlige delene av Russland. Russlands største energiselskaper - Gazprom, Rosneft og Lukoil - er i ferd med å notere seg på Hongkong-børsen, ikke i dollar, men i asiatiske valutaer - kinesiske yuan, Hongkong-dollar og Singapore-dollar.

Den pågående prosessen med å avdollarisere utenrikshandelen, USAs mareritt, nådde et nytt nivå gjennom en avtale mellom den russiske sentralbanken og Folkets bank i Kina. I tillegg har Kinas bank for eksport og import, Exim bank, investert i de russiske bankene Vnesjekonombank, Vtb og Rosselkhozbank som alle er utsatt for sanksjoner fra EU og USA.

En annen viktig avtale gjelder opprettelsen av store høyteknologiparker i begge land, med særlig oppgave å utvikle deres globale satellittnavisjonssystemer (russiske Glonass og kinesiske Beidou) som alternativ til USAs GPS. Kina opererer allerede flere Glonass bakkestasjoner.

Den russiske generalstabssjefen Valerij Gerasimov opplyste for sin del at de to land har inngått avtaler om "mange militære samarbeidsprosjekter". Ett av disse er den kinesiske analogien til USAs F-35, stealthjageren J-31 som er utstyrt med russiske motorer, og som ble framvist under et flyshow i Zuhai samtidig som Obama besøkte Peking.

Utviklingen av bånda mellom de to land utgjør "en irreversibel trend", sa Kinas president Xi Jinping under sitt 10. møte med Putin siden han tiltrådte i mars 2013. For å markere dette, erklærte de to presidentene at de to land i 2015 sammen vil feire 70-årsdagen for seieren i Den 2. verdenskrigen.

Det var et liknende klima som rådde grunnen også på det påfølgende G20-møtet i Brisbane, som satte som mål å oppnå 2,1 prosent global vekst innen 2018. Her er det et spenn mellom Kinas vekst på 8 pst. årlig, og f. eks. Italia, som står praktisk talt strille.

Den viktigste hendelsen i Brisbane var møtet mellom statsoverhoda for BRICS-landa - Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Justert for kjøpekraft har BRICS samlet et større brutto nasjonalprodukt enn G7. De står for over 20 pst. av global produksjon og handel, for ikke å snakke om handelen BRICs imellom, som er doblet på fem år og har nådd 2 billioner kroner på årsbasis.

I Brisbane bekreftet de fem statslederne opprettelsen av en BRICS utviklingsbank med en kapital på 670 mrd. kroner (40 prosent fra Kina) og også et Reservefond på nye 670 mrd. kroner for å sikre medlemmene ytterligere likvider.

"USAs lederskap i Asia og Stillehavsregionen" som ble utbasunert av Obama i Brisbane må håndtere en verden i endring.

(Opprinnelig publisert på Voltaire.net, oversatt av oljekrisa.no)