Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

De gambler med
vår framtid, og har skaffet seg
makt til å ødelegge den.

 

 

 

Statoil blir Equinor

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
15. mars 2018

 

Den politiske korrektheten har utviklet seg til en form for sykdom som rammer alle samfunnssjikt. Når Statoil skifter navn til Equinor, handler det om et oljeselskap som ikke lenger vil framstå som et oljeselskap. Selve begrepet olje er nå så belastet i maktas korridorer at det må bort.

Like fullt er og forblir olje også det nye selskapets dominerende virksomhet. Men også for oljeselskapene er det blitt avgjørende å vise at de er for alternativ energi. Gamle Statoil skal ganske sikkert tvinges ut på en ferd der det skal kastes bort stadig mer penger på luftslott av typen vindmøller og solpaneler.

«Verden er i endring, og det er Statoil også. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp,» sier Statoils styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Mer fra pressemeldingen: «Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering.

For noe ræl. En maktelite som har mistet all kontakt med samfunnsmessige og energipolitiske realiteter setter nå en katastrofekurs for det som har vært Norges viktigste selskap og økonomiske melkeku i flere generasjoner.

De gambler med vår framtid, og har skaffet seg makt til å ødelegge den.

 

 

Følg oljekrisa på Facebook