Tilbake til forsida

 

 

At et slikt funn selges inn
som framtida for norsk
gassproduksjon sier mye.

 

Selger desperat unna


Aasta Hansteen er et høyrisiko gassprosjekt i Norskehavet, profilert som framtida for norsk gassproduksjon. Nå selger Statoil seg ned. (Graf: oljekrisa.no)

 

Av Jan Herdal
Publisert 12. september 2014 2014

Statoil fortsetter stadig mer desperat å selge eiendeler for å skaffe nødvendig kapital til drifta. Det er ikke særlig overraskende at gassfeltet Aasta Hansteen har havnet på parteringsbordet.

Et nedsalg på 8 mrd. kroner er for de fleste en underlig form for å "realisere verdier for å videreutvikle vår portefølje på norsk sokkel". Statoil selger seg bl.a. ned fra 75 til 51 prosent på Aasta Hansteen, men beholder operatørskapet.

Da Aasta Hansteen ble lansert som en ny gigautbygging på norsk sokkel, brukte jeg her på oljekrisa.no tittelen Stor plattform - lite gass. Mange lot seg imponere av prislappen på 50 mrd. kroner, som garantert ikke kommer til å krympe. Færre la brett på at utbyggingen befinner seg i teknologiens grenseland, og at det bare er snakk om anslagsvis 47 mrd. kubikkmeter gass, knapt et halvt års gassproduksjon på norsk sokkel.

Økonomisk er Aasta Hansteen isolert sett nesten garantert et tapsprosjekt. Det hjelper heller ikke at gassprisen i Europa har sunket siden feltet ble besluttet utbygget i fjor, men prisnivået vil naturligvis endre seg - mange ganger - innen feltet kommer i drift.

At et slikt funn selges inn som framtida for norsk gassproduksjon sier mye. Det er ei høyst vaklevoren framtid. I virkeligheten gambles det høyt på at det blir funnet tilleggsressurser i området, og at totaliteten skal gi lønnsomhet. Det ser dårlig ut hittil.

Gambling er ordet.