Tilbake til forsida

 

 

Kan koste det
fattige landet inntil
5 mrd. kroner årlig.

 

Statoil lenser Tanzania


Boreskipet Discoverer Americas på oppdrag for Statoil utenfor Tanzania.
(Foto: Paul Joynson, AP, Statoil)

 

Av Pratap Chatterjee, CorpWatch Blog, 7. november 2014
Publisert på oljekrisa.no 12. november 2014

To ledende tanzanianske tjenestemenn ble arrestert da de ikke la fram detaljene i en 170-milliarder kroners avtale med Statoil, britiske BG Group og Ophir, og Exxon Mobile fra USA. Opposisjonen krever garantier for at pengene blir brukt på en transparent måte.

James Andilile og Michael Mwanda, styreleder og generaldirektør for Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) ble satt i forvaring tirsdag (4. november) da de brøt fristen fra den nasjonale revisjonskomiteen for å offentliggjøre detaljene i totalt 26 production sharing-avtaler som er inngått mellom selskapene og myndighetene i Tanzania.

Arrestasjonene ble beordret av komitéleder Zitto Kabwe som også er medlem av det ledende opposisjonspartiet CDM.

- Innsikt er avgjørende for å sikre god administrasjon av naturressurser. Uten innsikt, intet ansvar. Målet er å gjøre alle kontrakter tilgjengelige for folket, ikke bare parlamentet. Gassrikdommen tilhører folket og folket har rett til å få vite innholdet i de kontraktene som er inngått på deres vegne, sa Kabwe til Reuters. De arresterte ble sluppet fri noen timer seinere etter at regjeringspartiet CCM, som har styrt landet i 37 år, tok affære.

Det er anslått at Tanzania har 50 milliarder kubikkfot utvinnbar gass offshore. Det internasjonale pengefondet har beregnet at gassen kan generere ca. 40 mrd. kroner i årlige inntekter for det fattige landet som i dag har et statsbudsjett på vel 70 mrd. kroner. Men det er fortsatt et åpent spørsmål hvor mye penger som faktisk vil tilfalle myndighetene.

En av kontraktene, inngått mellom Statoil, ExxonMobile og TPDC, ble lekket i mai. Analytikere som gjennomgikk tallene anslo at Tanzania kunne tape inntil 5 mrd. kroner årlig, fordi myndighetene ikke hadde fulgt modellraten som utgjør 50-75 prosent av fortjenesten etter kostnader, men hadde nøyd seg med 30-50 prosent.

- Statoil PSA kan koste Tanzania milliarder av dollar, men det ser ut til at ingen vil trekke de ansvarlige til regnskap. I så fall står myndighetene fritt til å fatte hvilke beslutninger de vil, uten å behøve å ta hensyn til offentlige interesser, skrev bloggeren Ben Taylor, som har spesialisert seg på Tanzania.

Nylig avslørte Kabwes komité at ledende tjenestemenn i landet har tappet sentralbanken for 122 millioner dollar og overført dem til private utenlandskonti. Internasjonale bidragsytere har truet med å stoppe hjelp for nesten 500 millioner dollar i påvente av at myndighetene kommer med utfyllende opplysninger om disse pengetransaksjonene.


Statoil-aktivitet i Tanzania, ifølge selskapets pressetjeneste.