Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

EU skal ødelegge Norge,
med Aftenposten på laget.
Ikke noe nytt i det.

 

 

Falsk virkelighet


Er det ikke slik at Norge har sagt nei til EU to ganger?

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
10. desember 2016

 

Begrepet "fake news" er i vinden for tida. Planting av bevisst falske nyheter. Men hva om selve virkelighetsbildet i mediene er falskt? Et godt eksempel på dette finner vi i denne artikkelen av Ola Storeng i Aftenposten.

Norge er sikret mer enn nok økonomiske problemer, uten EUs hjelp.

Oversatt til norsk kan Storengs artikkel kort oppsummeres slik: EU-diktaturet er nå fast bestemt på å rasere norsk velferd og levestandard. Det skal skje ved hjelp av lakeiene på stortinget og i regjeringa og et oppkjøpt medie/propagandaapparat hvori opptatt Aftenposten. Påskuddet er like absurd som det er oppdiktet: Hensyn til "klimaet".

Les også Trygve Hegnar: Vi blir rundlurt

Du bør lese hele Storengs artikkel for å se hvor surrealistisk denne oppkonstruerte forestillingsverdenen er blitt, og hvordan de feberhete, reaksjonære og totalt virkelighetsfjerne tankekonstruksjonene forsøkes legitimert og begrunnet.

Storengs utgangspunkt er at det er "du og jeg" som er det virkelige "klimaproblemet". Hittil har klimapolitikken "bare" gjort vondt for statskassen. Det skal EU nå se til å endre. Han synes å se bort fra at det som rammer statskassen, også rammer oss. Men hva det egentlig handler om, er at det nå skal begynne å svi skikkelig.

Også for oss skal EU bli en union for arbeidsledighet, fattigdom og kaos.

Hans artikkel er så et eneste langt og kronglete argument for at dette er fornuftig, riktig og aldeles nødvendig. Paris-"avtalen" bare må innfris. FNs klimaansvarlige Christiana Figueres, med sin skattefrie millionlønn, etterlyser globale "forbilder", og hvem bør ikke da stille i giv akt?

"Tallene for norske utslipp fortjener en nærmere studie...Problemet er bare at vi er så rike og har hatt så høy økonomisk vekst...Vi har høyt forbruk av nesten alt...Men det grunnleggende er at vi vil ha både i pose og sekk..."

Osv. osv. Men nå skal det sannelig bli en endring på dette uholdbare forhold. Nå skal Norge samarbeide med EU om å redusere utslipp i Europa kraftig fram mot 2030:

"Dette samarbeidet kan forandre norsk klimapolitikk på en måte som mange ikke har tatt inn over seg... Ansvaret for klimautslippene fra norsk sokkel blir nå et felles europeisk ansvar...Heretter må utslippene i resten av norsk økonomi reduseres vesentlig raskere enn i EU-landene."

Dette blir "en ny opplevelse" for Norge. EU-kommisjonen legger opp til at Norge innen 2030 reduserer sine utslipp utenom olje og industri med 40 prosent. Da kommer de "vanskelige valgene som vi så langt stort sett har unngått":

"Regjeringen sier at det aller meste av kuttene skal tas i Norge. I praksis betyr dette særlig transport og landbruk. Endringene må bli dramatiske...Forbrukerne og organiserte særinteresser kan bli den største bøygen når norske klimaløfter skal oppfylles."

Lang og kronglete ferd mot en grei konklusjon: Ned med forbrukerne og organiserte "særinteresser". EU skal ødelegge Norge, med Aftenposten på laget. For så vidt - ikke noe nytt i det.

Les mer om galehuset her: Uten bakkekontakt

                                                    Et system i krise 

 

Følg oljekrisa på Facebook