Tilbake til forsida

 

 

Reduserte investeringer,  utflating
av oljeprisen og gamle uttærte
oljefelt er en dødelig kombinasjon.

 

Dronninga er trøtt

Etter at oljeinvesteringene har gått rett til værs i mange år, indikerer SSBs seineste anslag (publisert 3. september) et markert fall i 2015. (Kilde: SSB)

 

Av Jan Herdal
Publisert 7. september 2014

Med unntak for 2010 har oljeinvesteringene i Norge stort sett gått rett til værs siden årtusenskiftet. Det har vært investeringer i synkende produksjon. Siden toppåret 2000 har norsk råoljeutvinning falt fra 181 mill. kubikkmeter til snaut 85 mill. kubikkmeter i 2013. Det er godt over en halvering.

Samlet petroleumsutvinning har falt fra 264 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) i toppåret 2004 til 215 mill. soe i 2013 (alle tall fra oljedirektoratets faktasider). Samlet petroleumsutvinning vil falle videre i 2014, i hovedsak som følge av redusert gassutvinning.

For råoljen isolert sett er det i øyeblikket noe mer usikkert. Inntil juli ligger den ørlite foran fjoråret, men høsten 2013 kan bli tøff å matche. Godt over halvparten av år 2013s oljeutvinning skjedde i andre halvår. Det blir neppe tilfelle for år 2014 sitt vedkommende.

Det dramatiske produksjonsfallet er mer enn kompensert gjennom en femdobling av oljeprisen i løpende dollar siden 2002. Hittil i år har oljeprisen imidlertid stagnert i forhold til fjoråret, og i øyeblikket ligger den noe under. Dette slår direkte ut i handelsbalansen, som i juli i år ble svekket med 12-13 mrd. kroner i forhold til samme måned i fjor. I følge SSB var hovedårsaken reduserte inntekter av olje- og gasseksporten.

Verdien av oljeeksporten falt i juli med snaut 20 prosent på ett år. Verdien av tørrgasseksporten falt med 28 prosent, som følge av både redusert volum og betydelig redusert pris.

I Peak Oil-miljøet er Lewis Carrols Red Queen (hun som måtte løpe stadig fortere for å stå på samme sted) er populær analogi. På norsk sokkel har hun ikke en gang stått på samme sted, hun har gått baklengs til tross for at hun har tredoblet takten på noen år. Mer konvensjonelt uttrykt: Tross sin frenetiske spurt har hun bare greidd å redusere fallratene.

Ikke rart at hun endelig blir trøtt. SSB forventer nå at investeringene på sokkelen i 2015 blir 12 mrd. lavere enn i 2013, og 26 mrd. lavere enn i 2014. Slår dette til, blir de to siste års investeringsvekst utradert og vel så det til neste år. Varer denne trenden ved, vil den føre til stadig økende fallrater.

Reduserte investeringer, utflating av oljeprisen og gamle uttærte oljefelt er en dødelig kombinasjon. Vi går spennende tider i møte.