Tilbake til forsida

 

 

Ikke en gang utrettelige Hans
Wilhelm Steinfeld fikk med seg
dette skjellsettende eksemplet på
sivilisasjonens triumf i Ukraina.

 

Demokratiet i arbeid

[​IMG]
Rostislav Stepanovitsj Vasilko, førstesekretær for kommunistpartiet i Lvov, fikk her i vår vennlig korrigert sine feilaktige politiske oppfatninger om USA, NATO, EU - og tilsynelatende om religion - av demokratene på Maidanplassen.

 

Av Jan Herdal
Publisert 18. august 2014

Vi kan ikke forlange at vestlige medier får med seg alle detaljer i det viktige arbeidet for demokrati og menneskerettigheter som pågår i Ukraina. Det gjelder bl.a. episoden med kommunistpartiets førstesekretær i demokratibastionen Lvov, Rostislav Vasilko, som ble gjenkjent, tatt hånd om og vennlig tilrettevist av demokratiforkjemperne på Maidanplassen i Kiev den 22. februar i år.

Det fins noen hysteriske konspirasjonsteoretikere som tror at høyreekstremisme, ja, regelrett fascisme, behersker gatene i dagens Ukraina. Dette er helt på jordet. Det fins synspunkter som ikke fortjener den legitimitet at seriøse demokrater diskuterer dem. Dette er et typisk eksempel.

Korrigeringen av Vasilkos villfarelser skjedde i full offentlighet. Ifølge hans egne opplysninger pågikk den i Marjinskij-parken fra kl. 11.00 til kl. 23.00. De pedagogiske virkemidlene bestod i at han fikk nåler stukket inn under fingerneglene. Han ble slått med knyttnever og klubber. Sykehusjournalen forteller om en punktert lunge, tre brukne ribbein, brukket nese, blodutredelser i ansiktet og over hele kroppen, knust skallebein og hjernerystelse av 2. grad.

Ikke en gang utrettelige Hans Wilhelm Steinfeld fikk med seg dette skjellsettende eksemplet på sivilisasjonens (eller folkeskikkens, som Morten Strand i Dagbladet pleier å kalle det) frammarsj i Ukraina. Merkelig. Det må da være et journalistisk glipp av format? Ukraina er nå endelig blitt som Tyskland i de gode gamle dager, det vil si i perioden 1930-1945. Er ikke det en stor nyhet?

Synd at ikke Klassekampens frilanser Linus Valtersson var til stede. Han kunne garantert ha bekreftet at det var snakk om oppdragelse i beste demokratiske tradisjon. Fascister? Du milde, for en språkbruk. Litt røft, kanskje. Folkelig, liksom. Men hva syter de etter? Fyren overlevde. Tross alt er det en alvorlig forseelse i et pluralistisk demokrati å være medlem av et parti med feilaktige oppfatninger.

Vasilko forteller at Lvov-demokratenes utrettelige omsorg omfattet fotfølging av hans mor og stadige mordtrusler mot hele hans familie, inkludert barna. Men noen er ikke mottakelige for folkeskikk. Straks han fikk sjansen, tok læringsvegreren med seg hele familien og flyktet til djevelens forgård, Russland. Han valgte diktaturet framfor demokratiet.

Hvem kan forstå slik irrasjonell atferd? Pussig at det gikk, forresten. Han var egentlig ganske godt påpasset. You know. All seriøs opplæring forutsetter obligatorisk frammøte.

Sjølsagt er det ikke bare Rostislav som har fått nyte godt av den moderne pedagogikks velsignelser. Den er tatt i bruk mot hele partiet hans (over 13 prosent og 4. største parti ved siste valg), med glimrende resultater.

Partiet fins helt enkelt ikke lenger der de pluralistiske demokratene og menneskerettsforkjemperne har fått den nødvendige innflytelse over samfunnslivet, dvs. i størsteparten av Ukraina. Partiforbudet som det nå arbeides med i justisdepartementet blir dermed gledelig nok nærmest en formsak. Det er allerede innført på bakken.

Dette hører med til demokratiets største triumf i landet - og det er ikke en gang nevnt i vest!

I parlamentet har det i lengre tid vært vanlig praksis at folkevalgte kommunister som forsøker seg på innlegg fra talerstolen, blir revet ned og banket opp av de mest idealistiske demokratiforkjemperne, til parlamentspresidentens store tilfredsstillelse. Han er en varm tilhenger av både nypedagogikk og nytale.

Dette er hva som av uforklarlige grunner bare omtales som "tumulter i det ukrainske parlamentet" i vestlige medier. Hvorfor ikke ære de pedagogene som æres bør? Bøyer det frie ords forvaltere kne for Moskva?

Regionspartiet, det største partiet i Ukraina og det som fikk flest stemmer ved siste parlamentsvalg, blir et stykke på veg behandlet på samme måten som kommunistpartiet. En kan spørre seg hvordan demokrater i mindretall kan greie å oppnå slike imponerende resultater. Forklaringen må være effektivitet, god organisering og, ikke minst, overbevisende argumenter.

Hvorfor det er interessant å nevne alt dette nå? Fordi et par regioner i Øst-Ukraina fortsatt hviler i barbariets mørke og venter på å bli frigjort. Da vil innbyggerne der garantert få nyte godt av de samme sivilisasjonens, folkeskikkens, demokratiets og pedagogikkens velsignelser som resten av landet. Med EU, USA og NATO som mektige garantister.

Ja, det vil nok måtte skje i ekstra rikt monn, på grunn av deres tilbakeliggende status.

I nevnte Klassekampen skriver Dag Seierstad at russerne må forstå hva "vi" vil med dem. Jeg er redd for at de allerede forstår det. Og hvem er dette store vi? Jeg holdt på å si - hvordan får man lisensen til Seierstads vidunderlige fellesskap av det historisk handlende subjekt som har villet noe med verden helt siden Columbus satte foten på amerikansk jord? Hva skal til?

Jeg har registrert at USAs visepresident Joseph Bidens sønn Hunter (t.v.) har fått den. Han er blitt styremedlem i Ukrainas største oljeselskap Burisma Holdings, som fokuserer på utvinning av skifergass i Øst-Ukraina. Han har åpenbart det som kreves. Hva det altså nå måtte være.