Tilbake til forsida

 

 

Nå florerer
subprimelåna igjen
- blant bilselgere.

 

På kjøret igjen


Sviktende korttidsminne: Bensinslukerne selger igjen i USA.

 

AvJan Herdal
Publisert 5. januar 2015

En ting amerikanerne ikke kan beskyldes for, er at de lærer av sine feilgrep. USA er over toppen som bilnasjon, men i høst har bensinprisen kortsiktig falt med 20-30 prosent, og da benytter de straks anledningen til å lage en hump på en fallende kurve.

I noen toppår før krisa i 2008 lå det årlige bilsalget på 17 millioner enheter. Dit kommer de trolig aldri igjen, men årets desember endte på 1,5 mill. biler. Det er fjerde beste desember i historien, og den beste siden 2004. Etter 2004 har landets befolkning økt med ca. 20-30 millioner innbyggere. Biltettheten synker fortsatt, om enn noe langsommere og fra et svært høyt nivå.

Subprime var et sentralt begrep under boligkrisa som ble utløst i 2008. Det innebar at bankene lånte ut penger til folk med dårlig eller ingen sikkerhet. Nå florerer subprimelåna igjen blant bilselgere. Bransjen innser at dårlig lønnsutvikling blant folk flest er årsak til lavere bilsalg.

Toppselgerne er Ford F-serie, Chevrolet Silverado og Dogde Ram. Disse bruker omlag dobbelt så mye bensin på mila som en europeisk gjennomsnittsbil. Her opparbeides grundig fallhøyde til oljeprisen igjen fyker i været.