Tilbake til forsida

 

Bedre og bedre, dag for dag

 

Av Jan Herdal
Publisert 22. desember 2012

I løpet av de fire åra Barack Obama har vært president i USA har 8,5 millioner amerikanere kommet i skade for å "falle ut" av arbeidsstyrken. Den offisielle arbeidsløsheten synker fordi man slutter å telle mange av de arbeidsledige.

Flere oppløftende fakta fra guds eget land:

I desember 2008 mottok 31,6 millioner amerikanere matkuponger. I dag er tallet 47,7 millioner. Det er rekord. Likevel fastholder medieindustrien i USA som i Norge at det går rett vei der borte nå, men dessverre ikke fort nok!

For første gang i historien er over en million barn og unge hjemløse, en økning på 57 prosent siden skoleåret 2006-2007.

Median husholdsinntekt har falt sammenhengende i fire år, med 20 000 - 25 000 kroner i løpet av perioden.

Familier som har en forsørger som er yngre enn 30 år har en fattigdomsrate på 37 prosent.

Andelen amerikanere i arbeidsfør alder som er i jobb har holdt seg under 59 prosent i 39 måneder i rad. I september 2009, da krisa var som verst, var 58,7 prosent i arbeid. I november 2012 var også 58,7 prosent i arbeid. Tallet har ikke rikket seg på 3 år.

100 millioner amerikanere i arbeidsfør alder er i dag verken i arbeid eller under utdanning.

USAs andel av det globale BNP har falt fra 31,8 prosent i 2001 til 21,6 prosent i 2011. USAs globale konkurranseevne har falt 4 år i rad på World Economic Forums målinger.

I år 2000 arbeidet mer enn 17 millioner amerikanere i industrien. Idag er tallet under 12 millioner.

Fire av USAs største banker holder hver (hold deg fast) over 40 billioner dollar i derivater.

48 prosent av alle amerikanere er i dag ansett som lavtlønte, eller de lever i fattigdom. 57 prosent av alle barn i USA lever i slike hjem.

På 1950-tallet hadde mer enn 80 prosent av alle menn i USA arbeid. I dag er tallet under 65 prosent.

En av fire amerikanere i arbeid tjener 55 kroner i timen eller mindre. 49 prosent av alle amerikanere lever i hjem der minst en person mottar offentlig støtte i noen form. I 1983 var det tallet 30 prosent.

Strømregningen i USA har i gjennomsnitt økt raskere enn inflasjonen fire år i rad. Mange amerikanere har opplevd en tredobling av vannregningen i løpet av de siste 12 år.

20 millioner bruker nå mer enn halvparten av inntekta på å bo, en økning på 46 prosent siden 2001. 25 millioner voksne amerikanere bor hos foreldrene.

I 1999 var 64,1 prosent av befolkningen dekket av bedriftsbasert helseforsikring. I dag har tallet falt til 55,1 prosent.

Samlet studiegjeld har passert 1 billion dollar. 53 prosent av alle amerikanere under 25 år med bachelorgrad er enten arbeidsledige eller undersysselsatt.

En av sju amerikanere har 10 kredittkort eller flere.

I Detroit lever mer enn 50 prosent av alle barn i fattigdom, og nesten 50 prosent av alle voksne er funksjonelle analfabeter.

Det ble solgt mer enn tre ganger så mange nye boliger i 2005 som i 2012.

USAs handelsunderskudd med Kina var i 2011 det største noe land noensinne har hatt med et annet land i planetens historie. USA har mistet 50 000 industriarbeidsplasser i måneden siden Kina sluttet seg til Verdens handelsorganisasjon WHO i 2001.

I USA har bedriftenes profitt i prosent av BNP nådd sitt høyeste nivå i historien, lønningene sitt laveste. Den rikeste 1 prosenten av USAs befolkning eier mer enn de fattigste 95 prosent til sammen.

De 400 rikeste familiene eier til sammen like mye som de fattigste 50 prosent av befolkningen. Arvingene til Wal Mart-grunnleggeren Sam Walton eier like mye som de fattigste 30 prosent av USAs befolkning på over 300 millioner mennesker.

I Obamas presidenttid har USAs føderale gjeld økt fra 10,6 til 16,3 billioner dollar, like mye som den økte i perioden fra George Washington (USAs første president) til George W. Bush. Gjelda er i dag 5000 ganger så høy som den var da USAs sentralbank ble etablert i 1913.

Utrolig, alt sammen? Javisst, fordi sannheten er tabu i medieindustrien. Du finner det alt sammen på bloggen The economic collapse.

Med slik framgang, hva skal et land med tilbakeslag?