Tilbake til forsiden

 

Konklusjon: Omkring 2025
vil norsk gassproduksjon være inne
i en kraftig nedgangsperiode.

 

Et gassperspektiv


Troll A (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

 

Av Kåre Wahl
Publisert 4. april
2016

Det er 66 produserende gassfelter på norsk sokkel i dag. De produserte i 2015 117,2 milliarder kubikkmeter gass. Det største feltet er Troll som ligger i Nordsjøen. Det inneholdt opprinnelig 1433 milliarder kubikkmeter gass.

Nå inneholder det 892 milliarder kbm. gass. Det er like mye som de 65 andre feltene inneholder til sammen. Det produserte i fjor 35 milliarder kubikkmeter gass, nesten en tredel av den totale norske produksjonen. Det kommer til å produsere i ca. 26 år.

Som nr. 2 kommer Snøhvit i Barentshavet. Det inneholder nå 189 milliarder kubikkmeter gass og produserer 5,96 milliarder kubikkmeter gass i året, et relativt lite volum fordi gassen omdannes til LNG.  Men derfor er det Snøhvit som har lengst levetid av alle norske felt, hele 32 år.

Som nr. 3 kommer Ormen lange i Norskehavet. Det inneholder nå 140 milliarder kbm. gass og produserer 16,8 milliarder årlig. Det gir en levetid på 8 år.

Så litt om feltene med små restvolumer. 31 av dem ble enten tømt i fjor eller de hadde restvolumer på mindre enn 1 milliard kubikkmeter gass. Samlet produserte de 7 milliarder kubikkmeter gass. 6 andre felter med levetider mindre enn 5 år produserte også 7 milliarder kubikkmeter gass.

Om 5 år er altså 37 felter med levetider mindre enn 5 år borte.  De hadde i 2015 en samlet produksjon på 14 milliarder kubikkmeter gass.

Det er videre 11 felter med en levetid mellom 5 og 10 år. I 2015 produserte disse feltene 47 milliarder kubikkmeter gass gass, Hvis vi summerer opp dette ved å gå 10 år fram i tid, vil 48 felter som i dag produserer 61 milliarder kubikkmeter gass gass, være tømt.

Bare 18 av dagen produserende felter vil fortsatt være i drift om 10 år. Dette er felter av høyst varierende størrelse. Flere av dem har en levetid på 12-13 år, dvs. at om 10 år er de på slutten av sin levetid. Et forsiktig anslag er at deres produksjon vil ha avtatt med 4 milliarder kubikkmeter gass.

Innen 10 år vil følgelig en produksjon av på 65 milliarder kubikkmeter gass gass ha falt bort.  Det betyr at det innen 10 år må komme til nye felter som produserer like mye for at norsk gassproduksjon skal kunne opprettholdes på dagens nivå, 117 milliarder kubikkmeter gass.  La oss se nærmere på det.

Oljedirektoratet har 3 grupper med nye felter som ligger på vent.

Den første består av de feltene som har fått godkjent Plan for utbygging og drift (PUD). Den består av 9 felter med et samlet gassvolum på 95 milliarder kubikkmeter gass. Alle disse forventes å være i produksjon innen 2019.

Den andre består av felter som er inne i en planleggingsfase. Den består av 17 felter med et samlet volum på 83 milliarder kubikkmeter gass. Når utvinninga eventuelt startes på disse, vet man ikke.

Endelig har vi den siste gruppen som består av felter hvor utbygging er sannsynlig, men ikke avklart. Den består av 36 felter med samlet volum på 186 milliarder kubikkmeter gass. Til sammen inneholder alle disse 364 milliarder kubikkmeter gass. Problemet er hvilket tempo de vil bli utbygd i.

 Vi tenker oss at alle feltene i de tre gruppene har en levetid på 15 år og kommer i drift i 2025. Hvis bare de med godkjent PUD er startet opp, vil de bidra med 6 milliarder kubikkmeter gass. Hvis også de som er under planlegging er startet opp, vil de bidra med 6 milliarder kubikkmeter gasstil. Hvis …  Uansett er det langt fram til de 65 milliarder kubikkmeter gass som det er  behov for.

Det er ingen fasit på dette regnestykket. Jeg har vært forsiktig og unngått all krisemaksimering. Men konklusjonen på denne drøftinga må bli at omkring 2025 vil norsk gassproduksjon være inne i en kraftig nedgangsperiode.

Dette samsvarer med at oljedirektør Bente Nyland for noen år siden sa at «med dagens produksjon kommer det til å gå bratt nedover etter 2020.»

Og så kan man ha i bakhodet at Troll og Snøhvit ikke varer evig.