Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Krigen i Syria
er ingen borgerkrig, det er
en regelrett invasjon.

 

 

Et kalifat avverget


"Kalifatet" i fri dressur. Manbij, Aleppo-provinsen.

 

 

 

Av Kåre Wahl
Publisert
12. desember 2016

 

Hvis Russland ikke hadde startet sin militære hjelp til den syriske regjerings-hæren i september 1915, ville Syria i dag ha vært et islamsk kalifat styrt av IS og al Qaida. De jihadistiske styrkene har fått og får store forsyninger av moderne våpen fra USA og enkelte europeiske land, kamuflert via land som Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia. I tillegg kommer titusener av fremmedkrigere. De syriske regjerings-styrkene ville ikke hatt en sjanse.

Krigen i Syria er følgelig ikke en borgerkrig, det er en regelrett invasjon. Den har hatt som mål å styrte det verdslige regimet til Assad på samme måte som man styrtet regimene i Irak og Libya. Disse tre landene har hatt det til felles at de ikke har villet underordne seg amerikansk hegemoni.

Mens dette skrives, ser det ut til at krigen i Syria vil få et annet forløp enn de i Irak og Libya. Krigen om Aleppo, en by som for et par år siden hadde over 2 millioner innbyggere, vil om kort tid ende med seier til regjeringshæren.

Det er ikke mye nyheter å finne om krigen i Aleppo. For min del har jeg bare festet meg med 3-4 tilfeller der redningsmannskaper har gravd fram små barn fra ruinene av sammenraste hus etter russiske bombeangrep. Det å se slike reportasjer gjør et menneske opprørt. Det er selvfølgelig det som er meninga, man skal bli opprørt over russerne. Det er psykologisk krigføring. Det er en ekstra fordel om man også er sandblåst i hodet.

For bakmennene bak disse nyhetene har sine svin på skogen.

Man kan tenke på at det gikk med noen barn da atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Man kan tenke på at det gikk med noen hundretusener mennesker, formodentlig noen barn blant dem, da Dresden ble terrorbombet med napalm. Man kan tenke på at det døde en del barn i Vietnam, dels som følge av ordinære krigshandlinger, dels fordi de var sprøytet med et kjemikalie som skulle fjerne løv fra trærne, men som også påførte barn genetiske skader som førte til et liv verre enn døden.

Man kan tenke på at en halv million barn i Irak sultet i hjel eller døde av mangel på elementære medisiner som følge av sanksjonene før selve krigen startet, alle for at Irak skulle kvitte seg med de masseødeleggelsesvåpnene de ikke hadde. Er det noen som tror at disse hyklerne bryr seg om noen døde syriske barn?

Som sagt innledningsvis, uten USAs og vestmaktenes engasjement via stedfortredere i Syria, hadde det i dag ikke vært krig og døde barn i Syria. Paradoksalt nok utnevnte USA i 2012 seg til leder for en koalisjon som skulle bekjempe IS. I praksis er det motsatt.

Når russerne har bombet i Øst-Aleppo, sier man i Dagsrevyen konsekvent at de har bombet opprørsgrupper, litt sånn indignert. Man kunne tro at det dreide seg om speidergrupper, ikke al Qaida og IS. Forleden dag omtalte man sågar IS og al Qaida som opposisjonen i Aleppo. Man ser nyansen. Det er det som heter psykologisk krigføring.

I noen uker kunne man høre at de fæle russerne hadde bombet en stor konvoi med nødhjelpsmidler på vei inn i Aleppo. Raseriet mobiliseres mot russerne. Så kommer et lyst hode og sier at hvis veien hadde blitt bombet, så måtte den ha vært full av store krater. Jeg fant fram en 6 – 7 bilder av utbrente lastebiler, men jeg kunne ikke se et eneste krater på veien. Det betyr at bilene må ha vært påtent, ikke bombet. En FN-talsmann kom om litt til at bilene kanskje ikke var bombet, så stilnet det av. Det er det som heter psykologisk krigføring.

Jihadistene i Aleppo har brukt sivile som menneskelige skjold. Russerne og syrerne har hatt lange pauser i krigshandlingene for å bygge korridorer for å få de sivile unna.

I en fatwa fra jihadistene heter det «at de vil tillate sivile under 14 år og eldre enn 55 år å forlate det område som er under deres kontroll på betingelse av at de må betale - i jihads navn -150 000 syriske pund, for med dette å støtte våre brødre som kjemper ved fronten». Så mye penger er det få som har. Så dermed blir de innesperret.

Men nå rakner det. For den siste tida har syriske og russiske styrker hatt lange pauser i krigshandlingene og opprettet korridorer for å få sivilbefolkninga ut av krigsområdet. Dagstøtt kan man lese meldinger (ikke i NRK) som denne: «3179 mennesker, deriblant 1519 barn og 159 babyer har forlatt Øst-Aleppo de siste 24 timene». «8400 sivile har blitt evakuert fra jihadist-kontrollert område de siste 24 timene». «De siste 48 timene har nesten 50 000 mennesker blitt evakuert fra det østlige Aleppo».

I en nylig uttalelse kom US Veterans For Peace med et krav til den amerikanske regjeringa «om å stoppe alle militære operasjoner og intervensjoner i Syria, samtidig som de advarer mot forståsegpåere som bruker et nylig fotografi av et barn i Aleppo (gravd ut av ruinene) som et propagandaverktøy for å tvinge fram en militær eskalering mot den syriske regjeringa».

Godt, det er av sine egne man skal ha det.

 

Følg oljekrisa på Facebook